فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت همايش توانمند سازي منابع انساني

پاورپوینت همايش توانمند سازي منابع انساني فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:72

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پياده سازی مهندسی مجدد و دلايل موفقيت و شکست پروژه ها

پاورپوینت پياده سازی مهندسی مجدد و دلايل موفقيت و شکست پروژه ها فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:32

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ريزي استراتژيك چيست ؟

پاورپوینت برنامه ريزي استراتژيك چيست ؟ فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:28

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش الکترونیک

پاورپوینت آموزش الکترونیک فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:34

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهارت هاي زندگي

پاورپوینت مهارت هاي زندگي فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:37

قیمت : 37,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرهنگ و پرستاری

پاورپوینت فرهنگ و پرستاری فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:15

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت چگونه  فرآیند آموزشی را مستند سازیم؟

پاورپوینت چگونه فرآیند آموزشی را مستند سازیم؟ فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:23

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی منابع انسانی

پاورپوینت برنامه ریزی منابع انسانی فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:12

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اهميت و ارزش عامل انساني در سازمان

پاورپوینت اهميت و ارزش عامل انساني در سازمان فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:17

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی