فایل های دسته بندی تربیتی - صفحه 1

روش های تدریس یادگیری مشارکتی

فایل پاورپوینت روش های یادگیری مشارکتی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظریه های یادگیری

پاورپوینت نظریه های یادگیری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش و پرورش ابتدایی در انگلستان

دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش ابتدایی در انگلستان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع آزمون های ارزشیابی

فایل پاورپوینت انواع آزمون های ارزشیابی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقیاس های اندازه گیری

دانلود پاورپوینت مقیاس های اندازه گیری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رویکرد تماتیک علوم ابتدایی

پاورپوینت رویکرد تماتیک علوم ابتدایی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کلاس درس را چگونه اداره کنیم

فایل راه های مدیریت کلاس درس

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت هوا و آلاینده ها

دانلود پاورپوینت بهداشت هوا و آلاینده ها

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تغذیه و بهداشت مواد غذایی

پاورپوینت تغذیه و بهداشت مواد غذایی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی